fbpx

Regulament 2024

ART.1. ORGANIZATORI
1.1. Organizatorul concursului “FILON DE ROMÂNIA” este Asociația Filonul din Bușteni, jud. Prahova, CUI 12565220, reprezentată de Marius Seceleanu, creatorul proiectului “FILONUL”, președintele juriului național și al Asociației.
1.2. Prezentul regulament poate fi modificat și completat de organizator pe parcursul derulării activităților aferente anului 2023. Orice actualizare sau modificare va fi comunicată transparent pe site-ul www.filonul.ro anterior punerii ei în practică.
1.3. Prezentul regulament este obligatoriu pentru toți participanții la proiect.


ART.2. OBIECTIVELE PROIECTULUI
2.1. În 2024, continuăm noul proiect de prezentare către întreaga lume a filonului autentic românesc, prezervând unicitatea în diversitate și consolidând unitatea în diversitate, pornind de la definirea fiecărei zone-județ în “grădina” celor 43 de arbori (41 județe + București + Diaspora) care își unesc rădăcinile în căutarea, găsirea și definirea sintagmei “FILON DE ROMÂNIA”.

• Prezentul regulament stă la baza organizării concursului de frumusețe morală, spirituală, arhitecturală, naturală, tradițională, lăsată nouă moștenire de ÎNTEMEIETORI și de CREATORI, păzită, promovată și îmbogățită de PĂSTRĂTORI, preluată, în ștafeta generațiilor de MOȘTENITORI, cei meniți să prezinte lumii momente de autenticitate românească, totul sub mantia proiectului “FILON DE ROMÂNIA”, derulat pe parcursul anului 2024 la nivel județean, zonal și național, dedicat descoperirii tinerelor reprezentante ale României la evenimente mondiale cu puternic impact mediatic: Miss Supranational, Miss Intercontinental, The Miss Globe, Top Model of the World, Miss Tourism World/Global, etc.
• FILON, poate reprezenta și acronimul de la F(rumusețe) I(nteligență) L(egendă) O(portunitate) N(outate), fără a epuiza paleta de posibilități. Unul dintre scopurile urmărite de proiectul “FILON DE ROMÂNIA”, este acela de a participa la acele evenimente internaționale culturale cu impact mediatic deosebit, destinate promovării valorilor fiecărei națiuni, valori privind portul tradiţional, creaţii ale designerilor români, tineri sau consacrați, simbolurile ţării (drapel, cântece, dansuri specifice tradiţionale şi moderne) sau a altor mijloace de punere în evidență a mesajului privind specificul românesc, prin frumusețea și inteligența tinerelor din România.

Cultura, Arta, Moda, Imaginea sunt forme moderne ale construirii cărții de vizită a unei țări, pe baza FILONULUI de bogăție spirituală, ce trebuie transmis tinerei generații, care preia valorile naționale, le adaugă viziunea ei și apoi, le transmite mai departe, următoarelor generații și întregului mapamond.
CULTURA= Totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori : (a) cultura ca surse de cunoștințe, semnificații, valori și identitate; (b) rolul culturii pentru dezvoltare durabilă; (c) creativitatea artistică în toate formele sale, respectând libertatea de exprimare;
ARTA= Formă a conștiinței sociale care oglindește realitatea în imagini expresive; totalitatea operelor care aparțin acestei forme a conștiinței sociale; operă omenească în care se manifestă talent, calitate, expresia, sau domeniul, a ceea ce este frumos, atrăgător, în conformitate cu principiile estetice;

MODA= Obicei, deprindere colectivă, specifică la un moment dat unui mediu social; spec. gust, preferință generalizată la un moment dat pentru un anumit fel de a se îmbrăca; a fi la modă mai înseamna și eticheta, socializarea, bunele maniere, a predomina politețea și conformitatea în societate.
IMAGINEA= Reflectare de tip senzorial a unui obiect în mintea omenească sub forma unor senzații, percepții sau reprezentări; spec. reprezentare vizuală sau auditivă;


2.2. ISTORIC Precursorul proiectului “FILON DE ROMÂNIA” a fost proiectul InfoFashion România, dezvoltat de Marius Seceleanu, pentru a condensa un întreg specific românesc într-un acronim din care rezultă un cuvânt englezesc, tocmai pentru a se integra mai repede în circuitul mondial: Info F(irst) A(ttitude) S(uccess) H(armony) I(ntelligence) O(pportunity) N(ews).

Cartea de vizită InfoFashion România cuprinde:
 •31 de evenimente naționale având ca subiect comun împletirea dintre frumusețe și modă organizate in perioada 2002-2022.
 •Peste 1300 de concurente din toată țara au prezentat circa 180 de colecții ale designerilor în evenimentele organizate de către InfoFashion România, purtând denumirea de Romanian InfoFashion Festival – Spirit of Beauty® începând cu 2012, sau alte denumiri, anterior.
 •Peste 150 de reprezentante ale României au purtat creații ale designerilor români cu ocazia celor peste 140 de ediții ale concursurilor de frumusețe și modeling organizate în zeci de țări de pe 5 continente, alături de peste 10.000 de concurente din toată lumea, vizionate pe rețelele de televiziune și socializare.
 •15 Titluri mondiale cucerite, la Finalele Miss/ Model pe întreg globul, și multe plasari în TOP 5, 20, sau 25, alături de alte premii subsidiare. InfoFashion România vrea să arate întregii lumi, imaginea corectă a țării noastre prin proiectele Filon de România® și  Romanian InfoFashion Festival -Spirit of Beauty®, la care au contribuit din plin reprezentantele alese în aceste evenimente, alături de numeroși designeri români, cărora le mulțumim și pe acesta cale!
După 15 Titluri mondiale cucerite, (cel mai recent, pe 23.12.2023, Miss Tourism of the Globe, in Shanghai, China) și clasări de Top la Finalele multor concursuri de frumuseţe şi de modeling din întreaga lume, începând cu 2002 și după demararea proiectului Romanian InfoFashion Festival – Spirit of Beauty®, ne dorim, ca și la debut, să schimbăm în bine imaginea țării noastre, alături de toți cei care ni să alătură. Detalii pe:
https://www.instagram.com/infofashionromania/
https://www.instagram.com/romanianinfofashionfestival/
https://www.facebook.com/infofashion.Romania/
https://www.facebook.com/RomanianInfoFashionFestival/


ART. 3. LEGENDA “FILONUL” 2024
-Arborele, simbol al omului, al vieții și al cosmosului, întruchipează în cadrul ciclului anual succesiunea vieții, a morții și a renașterii. Marile civilizații umane i-au oferit un caracter sacru, l-au transpus în rituri și simboluri vegetale, unele tradiții având la baza nașterea Universului dintr-un copac, altele plasând în Geneza povestea arborelui vieții care oferă nemurirea.
-Cu puțină imaginație putem considera un arbore echivalent cu trecutul, prezentul și viitorul unei anumite zone geografice, în cazul de față cu arealul unui județ. Rădacinile sale, puternic înfipte în solul județului, sapă în lumea subterană în căutarea filonului care să-i asigure viață veșnică, unicitatea și totodată existența in consonanță deplină cu ceilalți arbori ai arealului, simbolic numit, România. Și așa mai departe, toți arborii simbol ai națiunilor diverse, conlucrand la concertul vieții pe planeta Terra.
-Generațiile trecute și-au adus aportul la aceasta creație, unică în spațiul respectiv, privită de noi, oamenii prezentului, în crengile arborelui numite simbolic: istorie, personalități, monumente istorice, monumente naturale, tradiții și obiceiuri, muzica, turism, gastronomie, costum național, cultură. Toate aceste teme, fără a fi exhaustive, se referă la valorile intrinseci care definesc România, pornind de la arealul județelor sale.
-Alegoric vorbind, unele crengi au fost rupte pe parcursul timpului de intemperii, nepăsare, lemne de foc etc. și au răsărit altele noi. Nu toate valorile care erau vizibile pe crengile vechi se regăsesc pe noile ramuri, ele însă sunt conservate în filonul ancestral din care rădăcinile arborelui își trag seva prin care hrănesc frunzele (noile generații) care sunt datoare să creeze, la rândul lor, motive de mândrie pentru cei ce vor veni. Și să alimenteze, la rândul lor, FILONUL, care va sta la baza transmiterii creației umane la nivel planetar, prezervând unicitatea în diversitate și consolidând unitatea în diversitate.
-De aceea vom începe aceasta călătorie, de găsire a “FILONULUI” din care să-și extragă seva noua generație, pornind de la definirea fiecărei zone-județ în “gradina” celor 43 de arbori (41 județe + București+ Diaspora) care își unesc rădăcinile în căutarea, găsirea și definirea sintagmei “FILON DE ROMÂNIA”.


ART. 4. CONCURENTE
4.1. PARTICIPANTE
Cea de-a II-a ediție a proiectului “FILON DE ROMÂNIA” este deschisă următoarelor cinci categorii de concurente:

*CATEGORIA 1:  fete – minim 14 ani împliniți la data de 01.02.2024 și maxim 18 ani împliniți la data de 30.06.2024 (categoria adolescente); aspect fizic plăcut; înălțime: minim 1,65 m – maxim 1,83 m; cerinte casting: top, fustă / pantalon scurt, pantofi cu toc, machiaj natural, fișa de casting completată (se poate descărca de AICI).

*CATEGORIA 2:  fete – minim 18 ani împliniți la data de 01.07.2024 și maxim 26 de ani împliniți la data de 01.09.2024 (categoria tinere); aspect fizic plăcut; înălțime: minim 1,65 m – maxim 1,83 m; cerințe casting: top, fustă / pantalon scurt, pantofi cu toc, machiaj natural, fișa de casting completată (se poate descărca de AICI).                                                                                                              

*GRUPA SPECIALA 1. Concurentele calificate în finala categoriei de vârstă 14 -17 ani din 2023 care îndeplinesc criteriul de vârstă de la punctul 2 (18 ani împliniti până la data de 01.07.2024). Din aceasta grupă, fetele calificate vor accede direct în semifinala FILON DE ROMÂNIA 2024.

*GRUPA SPECIALA 2 Concurentele clasate in top 15 ediția FILON DE ROMÂNIA 2023 la categoria de vârstă 18 – 26 ani. Din aceasta grupă, fetele vor accede direct în semifinala FILON DE ROMÂNIA 2024.

*GRUPA SPECIALA 3 Concurentele care au mai reprezentat România la alte concursuri internaționale de frumusețe și care îndeplinesc criteriile de vârstă solicitate la punctul 2. Cu dispensa organizatorului, la această categorie de vârstă se pot inscrie și concurente care au reprezentat România la concursuri internaționale de frumusețe, care împlinesc maxim 30 ani la 01.09.2024. Din aceasta grupă concurentele calificate vor accede direct ăn finala FILON DE ROMÂNIA 2024.


-Toate concurentele prezente la casting vor veni cu fișa de casting (se poate descarca de AICI) completată și semnată de concurentă si de parinte, dacă este minoră (14-17 ani); aceasta cuprinde și acordul privind prelucrarea datelor personale de către reprezentantul organizatorului, responsabil cu aceasta. Organizatorul își rezerva dreptul să poată efectua verificări în ceea ce privește corectitudinea datelor trecute în fișa de casting, eventualele date false, neadevărate sau inventate de concurente, putând duce la descalificarea acestora, în orice stadiu și etapă a concursului FILON DE ROMÂNIA.


-Datele personale și scopul prelucrării acestora, vizează: numele complet al participantelor și al părinților / tutore legal pentu persoanele minore, (în scopul repartizării județene la casting); locul nașterii participantelor (în scopul repartizării județene la casting); localitatea de domiciliu a participantelor (în scopul repartizării județene la casting); adresa de e-mail a participantelor (în scopul contactării); numărul de telefon al participantelor și al părinților / tutore legal pentru concurentele minore la data completării și semnării actului (în scopul contactării); foto/video ale participantelor (în scopul jurizării și votării online).


-Pot participa atât concurente impresariate de agenții de modele cât și concurente care nu sunt impresariate de agenții. Concurentele care se prezinta la casting își asumă prin semnarea fișei de casting, că și-au însușit prezentul regulament și că vor participa la etapele pentru care se califică (inclusive cele internaționale, daca vor fi desemnate câștigătoare). Agențiile respective le permit participarea la finalele internaționale, dacă concurentele sunt declarate câștigătoare ale respectivelor titluri. De asemenea, agențiile vor respecta criteriile internaționale de publicitate aferente concursului mondial în cauză.


4.2. CRITERII DE SELECȚIE
Criteriile de selecție la castingurile județene vor fi următoarele: vârsta concurentelor sa fie conformă cu cea enunțată în paragraful de introducere al art.4.1., “Concurente Participante”; aspect fizic plăcut; Înălțime: minim 1,65 m – maxim 1,83 m; Conturi de socializare care să reflecte gust estetic, fotogenie, empatie față de semenii în suferință, capacitate de comunicare; Abilitați în domeniul comunicării; Buna cunoaștere a unei limbi de circulație internațională, preferabil limba engleză; Activități în domeniile (nu este un criteriu obligatoriu): modeling, reprezentare internațională la diferite concursuri de frumusețe, participare la diferite evenimente naționale legate de modeling, actorie, dezbateri publice, arte vizuale, etc). Nu sunt obligatorii, dar vor fi apreciate excelența în diferite domenii și talentele artistice, cunoașterea tradițiilor, obiceiurilor și valorilor locale.


4.3. PREMII ȘI RECOMPENSE
4.3.1. PARTICIPAREA LA CONCURSURI INTERNAȚIONALE DE FRUMUSEȚE


-Participantele la categoria 18-26 ani vor fi recompensate cu premii ce constau în reprezentarea României la următoarele concursuri internaționale: MISS SUPRANATIONAL 2024, MISS INTERCONTINENTAL 2023, TOP MODEL OF THE WORLD 2023, THE MISS GLOBE 2023, MISS TOURISM INFOFASHION 2024 (va fi înscrisa la un concurs internațional din acest domeniu);


-Dacă unul dintre concursurile enumerate mai sus nu se organizează în ediția precizata în titlu, din diferite motive care țin de organizatorii internaționali sau de diferite evenimente imprevizibile la data selecției naționale, câștigătoarea poate fi repartizată la un alt concurs aflat în portofoliulu InfoFashion sau poate fi repartizată în următoarea ediție a concursului “FILON DE ROMÂNIA” (anul 2025) direct în etapa finalelor zonale. În sarcina organizatorului concursului FILON DE ROMÂNIA stă plata francizei anuale pentru concursul internațional respectiv, iar în sarcina câștigătoarei dreptului de reprezentare a României, stă plata biletului de avion, realizarea mini clipurilor video de prezentare și găsirea garderobei solicitate de organizatorii concursului internațional.


-Dacă o câștigătoare devine indisponibilă din diferite motive pentru a participa la finala internațională la care a câștigat dreptul de reprezentare, va fi înlocuită cu o alta concurentă desemnată de juriul național, aleasă din top 20 al concursului din anul respectiv sau cu o concurentă ce a mai reprezentat România la alte concursuri internaționale, (altele față de cel în cauză, dacă îndeplinește criteriile de vârstă și alte cerințe ale respectivei organizații).
-De asemenea, o concurentă care nu respecta criteriile cerute în entry form-ul concursului respectiv sau are un comportament neadecvat din punct de vedere moral, etic, schimbare de esență a aspectului fizic (în sens negativ), între momentul alegerii și momentul intrării în campania oficială a respectivului concurs, poate fi înlocuită prin decizia a peste jumătate din membrii juriului național, cu o altă concurenta din top 20 anul de referință sau din cele care au mai reprezentat România la alte concursuri internaționale (prin decizia majoritară a juriului național din ultima etapă a concursului).


4.3.2. PARTICIPAREA LA EDITȚILE VIITOARE – FILON DE ROMÂNIA

-După derularea etapei semifinalei, la categoria de vârstă 14 – 17 ani vor rămane maxim 35 de concurente, declarate finalistele acestei categorii de vârstă din cadrul FILON DE ROMÂNIA ediția 2024.
Calificarea în finală le oferă dreptul de a putea să se înscrie la la o singura editie a concursului FILON DE ROMÂNIA rezervată categoriei de vârstă 18 – 26 ani, cu începere din anul în care au minim 18 ani împliniți la data de 01.07. și maxim încă 2 ediții după acest termen, în anii consecutivi de după împlinirea termenului. Pot opta pentru acest drept, câștigat la actuala ediție a “FILON DE ROMÂNIA”, o singura dată, la oricare dintre edițiile la care doresc să participe, conform termenelor de mai sus. Participarea trebuie să fie solicitată prin trimiterea unui email pe adresa filonderomania@gmail.com în perioada 15.01 – 15.02. a anului în care doresc să participe.

-Pentru concurentele din categoria 18 – 26 ani, primele 20 de concurente clasificate la Finala aferentă acestei vârste, se califică în grupa speciala nr. 2 din anul următor, cu excepția concurentelor care sunt participante la concursuri internaționale în acel an, concursuri derulate după luna mai și până în luna decembrie. Mai pot fi incluse și concurente care au reprezentant România la concursuri internaționale în anii anteriori, acest lucru fiind la latitudinea juriului național din anul respectiv.


4.3.3. ALTE PREMII
-Pot exista premii constând în diverse pachete promoționale acordate concurentelor dintr-un județ sau dintr-o zonă, acordate direct concurentelor, negociate cu președintele juriului județean/zonal. Acestea vor fi acordate fară implicarea organizatorului național din punct de vedere contractual sau fiscal. Fiecare partener care acordă astfel de premii își va lua toate măsurile pentru respectarea legislației în vigoare în materie. Începând cu etapa semifinalei, acordarea de premii de orice natură, se face prin întocmirea de contracte între eventualii parteneri și organizator, ce vor face parte integrantă din bugetul de venituri și cheltuieli aferent acestor etape (Semifinala și Finala).


ART.5. ETAPELE & JURIUL “FILON DE ROMÂNIA”
5.1 ETAPA PRESELECȚIILOR JUDEȚENE
5.1.1. SELECȚIA JURIILOR JUDEȚENE & MUN. BUCURESTI

Se desemnează cate un președinte pentru fiecare juriu județean. TERMEN FINAL: 31.01.2024;

Președintele județean selectează membrii juriului județean (minim 4 – maxim 20 persoane). Numărul de jurați județeni poate fi mai mare de 20/ județ numai cu acordul scris al organizatorului. TERMEN FINAL: 10.02.2024;

Pentru București juriul local poate fi alcătuit din maxim 30 persoane. Pentru Diaspora și pentru județele care nu sunt în lista de casting actualizată, se organizează castinguri online, în perioada 12.03-20.04.2024, conform deciziei președintelui juriului național.

Pentru județele care nu au juriu județean, dar pentru care se vor face castinguri în locații din județul respectiv cu reprezentanți ai juriului național, Fișa de casting & acord prelucrare date nu trebuie descarcată, ci va fi completată la fața locului.

Selecția juraților se poate face din următoarele domenii (fară a interzice selecția acestora și din alte domenii ce au legătură cu reprezentarea României la nivel internațional): mass media (jurnaliști, TV, blogeri, vlogeri), înfrumusețare (make-up, hairstyle, parfumuri, produse cosmetice, întreținere corporală, etc), fotografie, videografie, agenții de modele (inclusiv foste sau actuale modele de succes), actorie, regie, scenografie, îmbrăcăminte și încălțăminte, design vestimentar, costum tradițional romanesc, accesorii vestimentare, bijuterii, gastronomie, asociații culturale /educaționale /profesionale având programe dedicate tinerei generații; sport de performanță, muzica, învățământ liceal/ superior, etc.;

Jurații pot oferi premii din domeniul lor de activitate unora dintre tinerele selectate (exemplu: cei din domeniul hairstyle, make-up, fotografie pot oferi servicii tinerelor calificate în etapa următoare, iar ceilalți diverse premii din domeniul lor de activitate). Nu este obligatorie existența unui pachet de premiere.

Ideal ar fi ca jurații să fie din mai multe localități din județ. Pachetul de premii de la membrii juriului trebuie să fie finalizat până la data castingului din județul respectiv și nu face parte integrantă a acestui proiect din punct de vedere al evidenței contabile, premiile fiind oferite direct concurentelor, cu respectarea legalității și cu aprobarea expresă a președintelui juriului județean.

-Până la 20.02.2024 trebuie stabilită locația unde se va desfășura castingul, pe baza programării stabilite de organizatorul național. Stabilirea locației este în sarcina președintelui juriului județean, precum și trimiterea fotografiilor membrilor juriului la organizatorul național pentru realizarea afișului personalizat al castingului din județul respectiv;
-După 20.02.2024, membrii juriilor județene vor face online distribuirea acestor afișe, fiecare jurat având afiș personalizat cu fotografia sa pe propriile rețelele sociale, termenul de lansare a campaniei la nivelul fiecărui județ fiind cu 30 de zile înainte de data castingului din județul respectiv.
– Pentru județele care nu au jurii județene și pentru Diaspora, toate actele privind promovarea castingurilor și deciziile de selecție vor fi în sarcina a 5 membri din Juriului național, nominalizați de președintele acestui juriu.
– La data la care va avea loc castingul, juriul județean vă fi prezent la locația respectivă, cu cel puțin două ore înainte de începerea preselecției. Membrii juriului ce nu vor fi prezenți din diferite motive nu vor putea fi înlocuiți de alte persoane.
– La finalul castingului județean, președintele juriului județean va înainta către reprezentantul juriului național lista în ordine crescătoare a concurentelor ce vor fi selectate pentru votul online.
– Reprezentantul / reprezentanții juriului național vor întocmi propria ierarhizare în fiecare dintre castingurile județene. Cele 2 ierarhii vor sta la baza întocmirii listei finale a candidatelor selectate pentru votul online. La castingurile în care nu există jurii județene, lista întocmită de juriul național va fi singura listă de pe care se face selecția.


5.1.2. SELECTIA JURIULUI NAȚIONAL – ETAPA PRESELECTIILOR JUDEȚENE
-Juriul național va avea 5 – 15 membri. De selecția membrilor se va ocupa președintele acestui juriu, respectiv autorul prezentului proiect, Marius Seceleanu. Jurații vor fi selectați dintre personalitățile cu experiență în reprezentarea internațională a României sau de profesioniști de top din diferite domenii. Cel puțin un membru al juriului național va fi prezent la fiecare preselecție județeană. Termenul de finalizare a componentei juriului național este 20.02.2024. Modalitatea concretă de jurizare este explicată în prezentul regulament, la fiecare etapă.
-La finalul etapelor județene, (30.04.2024) misiunea juriului județean încetează, cu excepția fiecărui președinte și a încă 2 jurați desemnați de acesta, fiecare pentru județul său, care vor fi prezenți și în etapa Finalelor Zonale. Pentru DIASPORA și pentru județele care nu au avut jurii județene, membrii juriilor zonale vor fi stabiliți din componenții juriului național de către președintele acestui juriu.


5.2. SELECȚIA JUDEȚEANA A CONCURENTELOR
-Va avea loc în perioada 01.03 – 30.04.2024. La nivelul fiecărui județ va exista un număr de concurente calificate în etapa următoare (între minim 4 și maxim 10 / județ, maxim 30 în București, maxim 30 în Diaspora în funcție de ponderea numărului locuitorilor din județul respectiv față de populația totală a țării, ajustată de organizatori în funcție de istoricul de participare al unor județe).
-Vă prezentăm mai jos situația cu numărul locurilor repartizate pe județe. În contextul în care anumite județe nu vor participa la acest proiect sau nu vor fi destule concurente selectate la casting care să participe la întocmirea unei liste complete conform algoritmului de mai sus, locurile aferente acestor județe lipsă vor fi repartizate de organizator județelor din zona respectivă (în mod egal, începând cu județul cu cea mai mică reprezentare).

-Pentru categoria de vârstă 18 – 26 ani SITUAȚIA REPARTIZĂRII LOCURILOR PE JUDEȚE, funcție de ponderea populației județelor în total populația țării:
 Câte 30 locuri/fiecare entitate BUCUREȘTI; DIASPORA;
 Câte 10 locuri/fiecare județ: IAȘI; PRAHOVA; CONSTANȚA; TIMIȘ; CLUJ;
 Câte 9 locuri/fiecare județ: BACĂU; ARGEȘ; BRAȘOV; GALAȚI;
 Câte 8 locuri/județ: SUCEAVA; DOLJ; BIHOR; MUREȘ; NEAMȚ; ARAD;
 Câte 7 locuri/fiecare județ: MARAMUREȘ; SIBIU;
 Câte 6 locuri/fiecare județ: DÂMBOVIȚA; BUZĂU; HUNEDOARA; BOTOȘANI; OLT; ILFOV; VRANCEA; SATU MARE; BRĂILA;
 Câte 5 locuri/fiecare județ: VASLUI; VÂLCEA; ALBA; TELEORMAN; GORJ; HARGHITA; BISTRIȚA-NĂSĂUD; TULCEA;
 Câte 4 locuri/fiecare județ: COVASNA; CARAȘ-SEVERIN; CĂLĂRAȘI; IALOMIȚA; MEHEDINȚI; GIURGIU; SĂLAJ;

-Pentru categoria de vârstă 14 – 17 ani norma de reprezentare la etapa următoare va fi aceeași ca pentru categoria de vârstă 18 – 26 ani. Președintele juriului național poate decide suplimentarea numărului de locuri eligibile pentru calificare de la un județ față de tabelul de mai sus, ținând seama de rezultatele concrete ale prezenței de la fiecare casting în parte.


5.3 ETAPA FINALELELOR JUDEȚENE

5.3.1. SELECTIA JURIULUI JUDEȚEAN – ETAPA FINALELOR JUDEȚENE
-La această selecție, vor participa președinții juriilor județene. Fiecare președinte va nominaliza alti 2 membri ai juriului județean respectiv, care vor face și ei parte din juriul zonal. Pentru județele fară jurii județene dar care au organizat preselecții, jurații ce le vor asigura prezenta în cadrul juriului zonal vor fi desemnați de președintele juriului național, inclusiv cu nominalizarea unui președinte al respectivului juriu județean.
-Dacă un președinte este indisponibil, organizatorul poate desemnana un alt președinte din reprezentanții juriului județean respectiv. Daca un membru al unei delegații devine, din diferite motive, indisponibil, acesta poate fi înlocuit de un alt membru al altui juriu județean din zona respectivă, desemnat de organizator. În caz de paritate a votului, votul decisiv aparține președintelui juriului județean cu cel mai mare număr de concurente calificate în finala zonală și, în caz de egalitate cu alt județ din zonă), de cel cu cele mai multe concurente prezente la castingul județean.

5.3.2. JURIUL NAȚIONAL – ETAPA FINALELOR JUDEȚENE
-Vor fi nominalizați de organizator 2 – 4 reprezentanți din membrii juriului național pentru fiecare finală județeană. Marius Seceleanu va fi președintele juriului național și va participa la fiecare finală județeană. În caz de indisponibilitate, acesta va desemna un înlocuitor. În caz de paritate la vot, președintele are votul decisiv.

5.3.3. SELECTIA JUDEȚEANA A CONCURENTELOR
-La încheierea primei etape a concursului Filon de România, respectiv cea dedicată preselecțiilor județene, din București si Diaspora vor rezulta maxim 330 concurente între 18 – 26 ani și maxim 330 concurente între 14 – 17 ani. Acestea vor primi, individual, de la organizator, câte 5 teme din următoarele componente ale FILONULUI JUDEȚEAN: tradiții și obiceiuri locale; port național local; legende locale; monumente reprezentative din județ; minuni ale naturii de pe teritoriul județului; personalități născute/cu activitate în județ; istorie locala (la nivel de județ); evenimente culturale, sportive, turistice specifice județului; gastronomie locală.
-Cinci dintre aceste teme vor fi personalizate pentru fiecare concurentă în parte și vor sta la baza realizării unui videoclip de maxim 3 minute (inclusiv scurtă prezentare a concurentei) care va fi finalizat individual de concurente în maxim 20 zile de la primirea temelor. Filmulețul poate fi făcut cu telefonul, obligatoriu la minim două dintre teme cu imagini în care candidata este prezentă în locația descrisa în tematica inițială. Filmulețul fiecărei concurente va fi postat pe canalul https://www.youtube.com/@filonderomania și va fi jurizat sub aspectele compoziției, respectarea temei, capacitatea de sinteză, trecerea cursivă între idei, dicție, elocvența, arta de a vorbi frumos, emoționant, convingător, videogenie, completând criteriile de jurizare prezentate în Art.4.
Total maxim concurente 18 – 26 ani calificate pentru etapa următoare (Semifinală) = 90.


5.4. ETAPA SEMIFINALA
5.4.1. SELECȚIA JURIULUI SEMIFINALEI
-Juriul național desemnat pentru primele 2 etape (casting județean și finale zonale) va fi actualizat /completat de organizator, urmare a consultării fiecărui membru, în ceea ce privește disponibilitatea de jurizare online a materialelor primite de la concurente.

5.4.2. SELECȚIA CONCURENTELOR DIN SEMIFINALĂ PENTRU FINALĂ

Norma de reprezentare la semifinală este de maxim 90 de concurente / fiecare categorie de vârstă. Concurentele vor primi tematica individuala de la organizator, constând în realizarea unui alt miniclip de maxim 3 minute și răspuns la diferite chestionare.


5.5 ETAPA FINALĂ – “FILON DE ROMÂNIA”
5.5.1. SELECȚIA JURIULUI FINALEI
-Juriul național desemnat pentru primele 3 etape va fi actualizat /completat de organizator și în urma consultării fiecărui membru (în ceea ce privește disponibilitatea de timp pentru vizualizarea integrală a materialelor primite de la concurente).

5.5.2. SELECȚIA CONCURENTELOR PENTRU FINALELE MONDIALE
-Finala va cuprinde cele 40 de concurente (18 – 26 ani) calificate în urma semifinalei si se poate desfășura sub denumirea de Romanian Infofashion Festival (RIFF), ca urmare a deciziei organizatorului, pe parcursul a 4 – 7 zile într-un oraș din România, în perioada 25 august – 10 septembrie 2024, pe baza candidaturilor depuse de organizator, partenerii media sau de alți parteneri, conform cerințelor ce se vor negocia în etapa viitoare. Organizatorul va actualiza modalitatea concretă de derulare a Finalei până la data de 01.08.2024.

-Criteriile de calificare a concurentelor între 18 – 26 ani pentru stabilirea TOP 20 participante ce vor fi recompensate cu distincții (inclusiv cele 5 concurente ce vor reprezenta România la concursurile internaționale prezentate în acest proiect), vor fi cele din preambulul prezentului regulament.

-Premiile de reprezentare se vor acorda la următoarele concursuri internaționale: MISS SUPRANATIONAL 2025; MISS INTERCONTINENTAL 2025; TOP MODEL OF THE WORLD 2025; THE MISS GLOBE 2024;  MISS TOURISM WORLD/GLOBAL 2025.

-Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, actualizat de organizator pe parcursul întregii perioade de derulare a concursului “FILON DE ROMÂNIA”, cu indicația expresă că orice modificare trebuie afișată înainte de derularea etapei respective. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor soluționa pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente material și teritorial.

-Decizia Juriilor și a Organizatorului, în orice privință, este finală și aplicabilă tuturor participanților. Prin completarea documentelor Fișa de casting ce cuprinde acord prelucrare date cu caracter personal, sau Formular de înscriere (Entry Form) pentru concursurile internaționale (unde au câstigat dreptul de reprezentare a României) participantele la casting sunt de acord să respecte regulile și condițiile stabilite de regulamentul oficial al Concursului “FILON DE ROMÂNIA”.

close

Enjoy this blog? Please spread the word :)